true
https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx
http://schemas.kmd.dk/ws/2017/05/realm/kmd.fe.eservice.website-int

Bornholms Energi & Forsyning A/S

https://minforsyning.kmd.dk/FrontPage.aspx
true
true

Hvor finder jeg kundenummer, målernummer eller fakturanummer?

Du kan se dit kunde- og målernummer på dit aflæsningskort.

Du kan også se dit kunde- og fakturanummer på din seneste faktura.

Målernummer er også skrevet på forsiden af din måler.

Bornholms Energi & Forsyning A/S, CVR 34722293, Skansevej 2, 3700 Rønne, Telefon 56900000, E-mail post@beof.dk