true
https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx

Nordvand A/S

https://minforsyning.kmd.dk/FrontPage.aspx
true
true

Hvor finder jeg kundenummer, målernummer eller fakturanummer?

Du kan se dit kunde- og målernummer på dit aflæsningskort.

Du kan også se dit kunde- og fakturanummer på din seneste faktura.

Målernummer er også skrevet på forsiden af din måler.

Nordvand A/S, CVR 31884993, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte, Telefon 39456700, E-mail nordvand@nordvand.dk