true
https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx
http://schemas.kmd.dk/ws/2017/05/realm/kmd.fe.eservice.website-int

Novafos (Nordvand)

https://minforsyning.kmd.dk/FrontPage.aspx
true
true

Hvor finder jeg kundenummer, målernummer eller fakturanummer?

Du kan se dit kunde- og målernummer på dit aflæsningskort.

Du kan også se dit kunde- og fakturanummer på din seneste faktura.

Målernummer er også skrevet på forsiden af din måler.

Novafos (Nordvand), CVR 31884993, Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte, Telefon 44208000, E-mail novafos@novafos.dk