true
https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx
http://schemas.kmd.dk/ws/2017/05/realm/kmd.fe.eservice.website-int

FFV Energi & Miljø A/S

https://minforsyning.kmd.dk/FrontPage.aspx
true
true

Hvor finder jeg kundenummer og adgangskode?

Du kan se dit kundenummer og din adgangskode på dit aflæsningskort.

Du kan også se dit kundenummer og adgangskode på din seneste faktura.

false
FFV Energi & Miljø A/S, CVR 25604822, Korsvangen 6 A, 5750 Ringe, Telefon 62611666, E-mail ffv@ffv.dk