true
https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx

SK Forsyning A/S

https://minforsyning.kmd.dk/FrontPage.aspx
true
true

Hvor finder jeg kundenummer, målernummer eller fakturanummer?

Du kan se dit kunde- og målernummer på dit aflæsningskort.

Du kan også se dit kunde- og fakturanummer på din seneste faktura.

Målernummer er også skrevet på forsiden af din måler.

SK Forsyning A/S, CVR 26863902, Lilleøvej 3, 4220 Korsør, Telefon 58362500, E-mail fjernafl@skforsyning.dk